Edith Mossel - Connect-coach

Wat is coaching?

Coaching is het begeleiden naar antwoorden die in ons zelf besloten liggen.

Dit gebeurt door in de eerste plaats een gesprek te voeren waarbij het belangrijk is als coach goed waar te nemen en actief te luisteren.
Dit waarnemen moet heel precies gebeuren. Daarvoor is betrokkenheid van de coach een vereiste. Verbale en non-verbale signalen, wat iemand werkelijk zegt en wat niet, moeten worden opgemerkt.
Daarnaast stem je af op de ander, open luisterend zonder interpretaties en zonder je te laten verstoren door je eigen innerlijke proces.

Tijdens het coachen kunnen verschillende technieken worden toegepast zoals bijv. geleide meditatie, visualisatieoefeningen, energiewerk.