Edith Mossel - Connect-coach

Visie en werkwijze

Geluk en ongeluk komen niet vanzelf, maar als geroepen.   Chinees gezegde

Vanuit de overtuiging dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, en daarom invloed op elkaar heeft, wil ik mijn ervaring en kwaliteit inzetten om mensen te helpen.
Regelmatig gebruik ik hierbij mijn achtergrond als muzikant. Met speelse creativiteit en betrokken aandacht coach ik mensen die geholpen willen worden bij bewustwording en groei, door het bevorderen van hun passie en levenslust.
Met "speelse creativiteit" bedoel ik dat ik een scala aan technieken en methoden hanteer. Zo combineer ik gesprekken zonodig met oefeningen en opdrachten.

Mogelijk wordt er gewerkt met materialen, muziek, geleide meditaties, visualisatie oefeningen. Ook de methode 'Voice Dialogue" pas ik regelmatig toe.
Voor mij is het belangrijk om op deze manier authenticiteit van mensen te bevorderen zodat men krachtig, vol vertrouwen en met plezier in het leven kan staan.

Met 'meditatie' bedoel ik: Het creëren van een toestand waarbij men met de aandacht naar binnen gaat, waardoor bewustzijnsverruiming ontstaat.
Geleide meditatie: Hier luistert men tijdens het mediteren naar een verhaal, waarin men volledig meegaat. Dit zijn vaak 'doelgerichte meditaties' waarbij het kan gaan om bijvoorbeeld loslaten, ontvangen, verwerken, genieten enz.

Voice Dialogue: In het begin van de jaren tachtig ontdekten in de VS Hal Stone, een leerling van Jung,en Sidra Winkelman, dat je met innerlijke menselijke eigenschappen kunt communiceren. Deze worden ook wel subpersoonlijkheden, stemmetjes of energieën genoemd.
Simpel gezegd: ieder mens heeft meerdere stemmetjes in zijn hoofd. Deze stemmetjes spreken elkaar regelmatig tegen. Hierdoor kunnen we onbewust verward raken en zien we door de bomen het bos niet meer.
Door deze stemmen één voor één, afzonderlijk van elkaar, 'uit te nodigen' voor een gesprek en hier contact mee te maken, kunnen we bewust leren kiezen. We bepalen welke stemmetjes we de meeste ruimte willen geven.
Ook leren we als waarnemer enige afstand van deze stemmen te nemen waardoor we ons niet zo overweldigd er door voelen. We staan bewuster aan het roer van onze eigen zeevarende ziel, en leren op deze manier een betere koers te varen.
Deze werkwijze is enorm krachtig en transformerend.