Edith Mossel - Connect-coach

Relatie-coaching

Leer jezelf er-kennen ... er-ken elkaar.

Wanneer je relatie moeizaam verloopt en/of je niet meer zeker weet of de relatie nog kans van slagen heeft is het zinvol relatie-coaching aan te gaan.

Er zullen drie intakegesprekken worden gedaan. De eerste keer kom je samen met je partner, daarna zullen beiden een afzonderlijk gesprek voeren.
Aan de hand hiervan zullen we met elkaar een voorlopig relatie-coach traject afspreken.

Wanneer relatie-coaching?

Wanneer:

 

Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band:
Laat zij veeleer zijn, een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Vult elkanders bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker.
Geeft elkander van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk.
Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar bent ieder alleen.
Zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring.
Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
Want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf,
En de eik en de cypres groeien niet in elkanders schaduw.

Kahlil Gibran