Edith Mossel - Connect-coach

Waarom connect-coaching?

Om in het hier en nu een verbinding te maken tussen voelen, denken en handelen.

Velen van ons zijn zonder het te weten niet trouw aan zich zelf. Dit komt doordat er te vaak onbewust wordt gehandeld vanuit conditioneringen en ideeën uit het verleden of de toekomst. In negatieve zin worden deze ideeën beïnvloed door pijn vanuit dat verleden, of angst voor de toekomst. Wanneer je niet in contact bent met wie je werkelijk bent in het nu, vergeet je wat echt belangrijk voor je is. Denken, voelen en handelen worden hierdoor negatief beïnvloed.
Dit kan problemen veroorzaken op het werk, in liefdesrelaties, familierelaties, vriendschappen en je gezondheid.
Als connect-coach wil ik je helpen die verbinding/connectie te herstellen.

Door het voeren van gesprekken, zonodig in combinatie met geleide meditatie, visualisatieoefeningen en energiewerk, ga je ervaren wie je bent en wat je nodig hebt in het hier en nu. Hierdoor ga je automatisch beter functioneren in de wereld om je heen. Blokkades lossen op, er ontstaat rust, ruimte, helderheid en vertrouwen. Dit zal een positieve invloed hebben op hoe je je voelt.

Voor wie?

Voor iedereen die wil leren hoe je met meer bewustzijn en acceptatie met jezelf, de ander en de wereld kunt omgaan.

Gewerkt kan worden aan het volgende: